Απόσπαση ρίζας Οπισθίου Κέρατος Έξω Μηνίσκου / Lateral Meniscus Posterior Root Tear (VIDEO)