02
Οκτ

Αρθροσκόπηση στην ποδοκνημική άρθρωση

Η αρθροσκόπηση στην περιοχή της ποδοκνημικής άρθρωσης ήταν ήδη  γνωστή από το 1930 (Takari στην Ιαπωνία και Burman στην Αμερική), όμως υπήρχε μεγάλη δυσκολία στην είσοδο και στο «ταξίδι» στο εσωτερικό της άρθρωσης. Το 1970 με διάφορα νέα εργαλεία  που δημιουργήθηκαν,  ο αρθροσκοπικός έλεγχος στην άρθρωση αυτή άρχισε να παίρνει μεγαλύτερη σημασία.

Τα τελευταία χρόνια η αρθροσκόπηση και η αρθροσκοπική χειρουργική «έχει για τα καλά μπει στην  ζωή μας» και ιδιαίτερα όσων ασχολούνται με τον αθλητισμό, είτε είναι αθλητές, σε επαγγελματικό ή ερασιτεχνικό επίπεδο, ή περιστασιακοί «αθλητές του ΣαββατοΚύριακου», είτε ορθοπαιδικοί χειρουργοί.

Μας επιτρέπεται  με τα σαφώς μικρότερα αρθροσκοπικά εργαλεία, που έχουμε πλέον στην διάθεσή μας, να εισέλθουμε στο «δύσκολο εσωτερικό» της ποδοκνημικής άρθρωσης  να την διερευνήσουμε με λεπτομέρεια που δεν μπορούμε να έχουμε με τις παραδοσιακές-ανοικτές τεχνικές, να καταγράψουμε τις όποιες βλάβες και βέβαια να τις αντιμετωπίσουμε.

Όπως και οι υπόλοιπες αρθροσκοπικές τεχνικές έτσι και στην αρθροσκόπηση της ποδοκνημικής άρθρωσης,  υπάρχουν επιπλοκές, τόσο από την χρήση των εργαλείων, όσο και από την τοποθέτηση των πυλών από τις οποίες  θα εισέλθουμε στην άρθρωση. Αυτές οι επιπλοκές είναι σαφώς λιγότερες από τις ανοικτές επεμβάσεις, ιδιαίτερα αν υπάρχει η γνώση και η εξειδίκευση και βέβαια αν ακολουθηθούν κάποιοι κανόνες, τόσο μέσα στο χειρουργείο όσο και στην αποκατάσταση που θα ακολουθήσει ο ασθενής μας.

Πριν ο ασθενής μας να εισέλθει στο χειρουργείο θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα λεπτομερή έλεγχο. Αυτός περιλαμβάνει την καθιερωμένη του κλινική εκτίμηση στο ιατρείο του θεράποντα. Γίνεται λεπτομερής  λήψη του ιστορικού, ο ασθενής αναφέρει πληροφορίες που αφορούν στον  μηχανισμό της βλάβης που αφορά στον τραυματισμό.  Στην συνέχεια θα γίνει η κλινική εξέταση. Αναλόγως των κλινικών μας ευρημάτων προτείνεται  ο διαγνωστικός  έλεγχος. Συνήθως αυτός  περιλαμβάνει ακτινογραφίες της ποδοκνημικής (face, profil, και mortise view), μαγνητική τομογραφία και σε αρκετές των περιπτώσεων γίνεται και έλεγχος με  αξονική τομογραφία.