24
Σεπ

Διδακτορικό

Mortality rates of patients with a hip fracture in a Southwestern district of Greece: ten-year follow-up with reference to type of fracture. Α.Καραγιάννης (1), Ε. Παπακίτσου, Π.Μέγας (2), καθ....

Περισσότερα