Εκτίμηση λειτουργικής αστάθειας δεξιού γόνατος υπό αναισθησία (PIVOT SHIFT TEST)