Έλεγχος συνδεσμοπλαστικής Ο.Χ.Σ. άμεσα μετεγχειρητικά υπό αναισθησία