Ποιά τα οφέλη μετά από μια αρθροσκοπική επέμβαση

Αν και η αρθροσκοπική χειρουργική έχει γίνει άξια προσοχής από το μεγαλύτερο μέρος της δημοσιότητας λόγω του ότι χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση αθλητών, αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση όλων των ορθοπαιδικων ασθενών και για τον ασθενή κύρια είναι σχετικά ανώδυνη σε σχέση με την ανοικτή χειρουργική.

Αρθροσκόπηση είναι δυνατόν να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία και ιδιαίτερα από την ηλικία των 6-7 χρονών έως 75-80 χρονών, με την απαιτούμενη προσοχή στην κάθε ηλικία.