Πως εκτελείται η αρθροσκόπηση

Η αρθροσκοπική χειρουργική, χρήζει την ανάγκη αναισθησίας και ειδικών εργαλείων και εξοπλισμού που υπάρχουν σε οργανωμένες χειρουργικές αίθουσες. Ο ασθενής θα πρέπει να πάρει γενική, ραχιαία η επισκληρίδιο αναισθησία.

Μια μικρή τομή δέρματος 2-3 χιλιοστών περίπου θα γίνει ώστε να γίνει η είσοδος του αρθροσκοπίου. Στη συνέχεια 1 η 2 ακόμα τομές θα γίνουν στις πύλες που θα εισέλθουν τα ειδικά αρθοσκοπικά εργαλεία.

Αρχικά, η αρθροσκόπηση ήταν ένα διαγνωστικό εργαλείο για να σχεδιαστεί η χειρουργική επέμβαση. Με την ανάπτυξη όμως των κατάλληλων εργαλείων και εξοπλισμού και της εξέλιξης των χειρουργικών τεχνικών, οι περισσότερες επεμβάσεις από έναν εξειδικευμένο,στις τεχνικές αυτές, ορθοπαιδικό χειρουργό, γίνονται πλέον αρθροσκοπικά, με όλα τα ανωτέρω οφέλη.
alt alt alt
Έλεγχος μηνίσκου
Συρραφή μηνίσκου Ρήξη οπισθίου κέρατος έσω μηνίσκου

alt alt
Έλεγχος Π.Χ.Σ. Ρήξη Π.Χ.Σ.
alt alt
Οστεοχόνδρινη βλάβη
Αφαίρεση οστεοχόνδρινου τεμαχίου