02
Μαρ

Πρωτόκολλο αποκατάστασης γόνατος μετά από Συνδεσμοπλαστική ΠΧΣ με αυτόλογο βιολογικό μόσχευμα

Γενικές κατευθύνσεις

Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κάθε ασθενής που υποβάλλεται στην επέμβαση αυτή ότι η γρήγορη επιστροφή σε έντονες δραστηριότητες έχει τον κίνδυνο μιας νέας ρήξης του μοσχεύματος στο χειρουργημένο γόνατο ή μια ρήξη στο αντίθετο γόνατο.

Στην περίπτωση επιπλοκών (δυσκαμψία, ύδραρθρος  στο γόνατο, πόνος και τενοντίτιδα επιγονατιδικού τένοντα), θα πρέπει το πρόγραμμα αποκατάστασης να είναι ηπιότερο έως ότου τα προβλήματα υποχωρήσουν.

Όλοι οι ασθενείς –αθλητές και μη- θα πρέπει να γνωρίζουν την κρισιμότητα της 1ης μετεγχειρητικής εβδομάδας και να μένουν στο κρεβάτι με το σκέλος πιο ψηλά από το επίπεδο της καρδιάς, να φορούν  κάλτσα ριζομηρίου, να κάνουν κινήσεις στην ποδοκνημικής τους άρθρωση, ώστε να δραστηριοποιείται η γαστροκνημία και να μειώνεται η πιθανότητα θρομβώσεων στην περιοχή της,  να σηκώνονται 5-6 φορές την ημέρα με την χρήση δύο  βακτηριών και με μερική φόρτιση του χειρουργημένου σκέλους τους, να τοποθετούν πάγο τουλάχιστον 6-8 φορές την ημέρα και για 20 λεπτά και να λαμβάνουν την φαρμακευτική αγωγή που τους έχει υποδειχθεί από τον θεράποντα. Ο στόχος μας είναι η μείωση ή και εξάλειψη του πόνου, η αποφυγή θρόμβωσης ή και φλεγμονής. Δεν βρέχουμε το τραύμα μας και τηλεφωνούμε στον θεράποντα για ότι μας απασχολεί. Επίσης φοράμε τον ειδικό μηροκνημικό νάρθηκα. Ιδιαίτερα τον χρησιμοποιούμε όταν ο ασθενής σηκώνεται από το κρεβάτι και κατά την διάρκεια της νύκτας.

0-2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Μετεγχειρητικά , άμεσα γίνεται εφαρμογή ενός λειτουργικού μηροκνημικου κηδεμόνα , ρυθμιζόμενης κίνησης για τις επόμενες 7-8 εβδομάδες. Ο νάρθηκας αρχικά κλειδώνεται σε πλήρη έκταση και για τις πρώτες 2 εβδομάδες .Θα πρέπει ο ασθενής να τον φοραει πάντα κατά την διάρκεια της νύκτας .

• κρυοθεραπεία (παγοκυστη 20 λεπτά ανά 2 ώρες περίπου ).

• αναρροπος θέση του άκρου , βάδιση με μερική φόρτιση βάρους με βοήθεια 2 βακτηρίων για τις απαραίτητες ανάγκες και με το γόνατο σε έκταση .

• στόχος μας η πλήρης έκταση του άκρου , άμεσα μετεγχειρητικά .

• ισομετρική ενδυνάμωση του τετρακέφαλου με το γόνατο σε πλήρη έκταση .

• Α. πίεση του γόνατος προς τα κάτω (3-4 sets από 12-15 επαναλήψεις).

• Β. ανύψωση του εκθειασμένου άκρου (3-4 sets από 10-15 επαναλήψεις τουλάχιστον).

Γ. παθητική κάμψη γόνατος έως 90° , σε καθιστή θέση στην άκρη κρεβατιού η τραπεζιού (4 sets από 10 επαναλήψεις τουλάχιστον).

Όταν πονάμε λιγότερο και σε πρηνή θέση προσπαθούμε για την πλήρη έκταση του γόνατος.

• Α,Β και Γ : τις ασκήσεις αυτές τις κάνουμε τουλάχιστον 4 φορές την ημέρα με ΑΡΓΗ εκτέλεση.

Πάντα μετά τις ασκήσεις τοποθετούμε ΠΑΓΟΚΥΣΤΗ στο γόνατο .

*στην συνέχεια ο ασθενής ακλουθώντας τις οδηγίες μας αρχίζει φυσικοθεραπεία.

όταν το γόνατο κάμπτεται 80° έως 90° , αρχίζουμε τα wall slides .

Κινητοποίηση επιγονατίδας (laser, υπέρηχο, biofeedback κλπ.)

Σε σημαντική ατροφία του τετρακέφαλου μυός και αδυναμία ανύψωσης του σκέλους, χρησιμοποιούμε ηλεκτρικά ερεθίσματα σύσπασης του τετρακέφαλου .

2-4 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

•Ο κηδεμόνας ελευθερώνεται προοδευτικά με στόχο της 120°καμψης στις 5-6 εβδομάδες ΜΤΚ και με πλήρες εύρος κίνησης στο τέλος του 2ου μήνα.

γίνεται προσπάθεια για αύξηση της κάμψης του γόνατος , σε πρηνή θέση και με βοήθεια του υγιούς ποδιού , στο όριο του πόνου αρχικά παθητικά και με υποβοήθηση στην συνέχεια με λάστιχα.

έναρξη βάδισης σε διάδρομο και προσπάθεια για σωστό βάδισμα.

• ενεργητική έκταση γόνατος σε εύρος από 90° έως 60° , από το τέλος της 5ης εβδομάδας.

• προσπάθεια για πλήρη φόρτιση, χωρίς βακτηρίες στο τέλος της 4ης εβδομάδας περίπου.

αρχίζουμε στατικό ποδήλατο, αρχικά χωρίς αντίσταση και με το κάθισμα ψηλά.

• αρχίζουμε ασκήσεις Κλειστής Κινητικής Αλυσίδας, όπως :

•Leg presses, αρχίζοντας και με τα δυο πόδια και προοδευτικά με το πάσχον μόνο. Εκτελούμε 3-4 sets των 10 επαναλήψεων, αργά.

• αρχίζουμε καθίσματα στον τοίχο έως 45°,ενώ η κνήμη να παραμένει κάθετη . Προοδευτικά αυξάνουμε τον χρόνο ημικαθισματος.

• αρχίζουμε εκπαίδευση για βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας (δίσκος) η βάδιση σε φουσκωμένο στρώμα θαλάσσης η τραμπολινο .

• αρχίζουμε πλάγια βήματα σε σκαλοπάτια , ενώ προοδευτικά αυξάνουμε το ύψος από το σκαλοπάτι καθώς η δύναμη βελτιώνεται .

4-6 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Ο ασθενής με την βοήθεια του φυσικοθεραπευτή προσπαθεί για πλήρες εύρος κίνησης και πλήρη έκταση , εκτελώντας όλες τις προηγούμενες ασκήσεις .

• αρχίζουμε ασκήσεις στο Stairmaster.

• συνεχίζουμε την προοδευτική μυϊκή ενδυνάμωση, ισομετρικά αρχικά , εκτελώντας 3 sets των 10 επαναλήψεων .

• αρχίζουμε την ισοτονική ενδυνάμωση του δικέφαλου μηριαίου μυός .

αρχίζουμε την ισοτονική ενδυνάμωση του τετρακέφαλου σε εύρος από 90° έως 45° με την αντίσταση τοποθετημένη στο άνω άκρο της κνήμης στο τέλος της 6ης εβδομάδας και μετά .

• στο τέλος της 7ης αρχές 8ης εβδομάδας μπορούμε να βγάλουμε τον κηδεμόνα .

7-10 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Μετά την αφαίρεση του λειτουργικού κηδεμόνα κάνουμε όλες τις προηγούμενες ασκήσεις και κίνηση προς τα εμπρός .

• διατήρηση πλήρους εύρους κίνησης του γόνατος

• ανύψωση στα δάκτυλα των ποδιών .

• ισομετρική ενίσχυση (με γόνατο σε έκταση – τεντωμένο) :

Τετρακέφαλου , προσαγωγών , απαγωγών , δικέφαλου μηριαίου (με μηχανήματα η με λάστιχα ) .

Ιδιαίτερα στην ενίσχυση των προσαγωγών την αντίσταση την βάζουμε στο κάτω άκρο του μηρού πάνω δηλαδή από το γόνατο .

• steps up (ανέβασμα και κατέβασμα σε μικρά και μεγαλύτερα σκαλοπάτια ).

• sits wall (ημικαθισματα) έως 45°.

• leg press , Stairmaster , ποδήλατο (με μικρή αντίσταση και την σέλα ψηλά ).

• κολύμπι σε θάλασσα η πισινά με τεντωμένο γόνατο (ΟΧΙ ΠΡΟΣΘΙΟ) , ελεύθερο η ύπτιο .

• αρχίζουμε πολύ αργά τρέξιμο σε διάδρομο .

• τροχάδην μέσα στο νερό (με στάθμη περίπου στο ύψος του στήθους) .

• παγοθεραπεία ΠΑΝΤΑ μετά τις ασκήσεις για 10-15 λεπτά .

11-15 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

• επιτρέπεται πλήρους εύρους ισοτονική κίνηση για ενίσχυση του τετρακέφαλου , ενώ μεταφέρουμε την αντίσταση στο μέσο της κνήμης .

• αρχίζουμε cybex με χαμηλή αντίσταση και υψηλή επαναληπτικοτητα .

• συνεχώς εντονότερο πρόγραμμα ενδυνάμωσης .

• εκτέλεση υποκίνησης (cybex) για υπολογισμό της δύναμης των οπισθίων μηριαίων .

Στόχος το 85% στο τέλος των 4ων μηνών .

16-18 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ

Όλες τις προηγούμενες ασκήσεις και :

• εκτίμηση της δύναμης με υποκίνηση (cybex) καθώς και των οπισθίων μηριαίων .

• αρχίζουμε ήπιο τροχάδην σε χόρτο και επιτόπια άλματα , σχοινάκι κ.λπ.

5ος-6ος ΜΗΝΑΣ

• τροχάδην με επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις

• τροχάδην δίκην οκτώ και αλλαγή κατεύθυνσης

• εντονότερη ισοτονική ενδυνάμωση , ελεύθερα.

• κερκίδες

• επιστροφή στα σπορ :

Εάν η δύναμη του τετρακέφαλου είναι τουλάχιστον στο 80% και των οπισθίων μηριαίων στο 85% της δύναμης του υγιούς σκέλους .