Θεραπεία πλήρους κεντρικής ρήξης Δικεφάλου Μηριαίου Μυός

Οι θλάσεις των οπισθίων μηριαίων μυών είναι από τις πλέον συχνές κακώσεις όλων των μυών του ανθρωπίνου σώματος. Στην πλειοψηφία τους αντιμετωπίζονται συντηρητικά και συνήθως ο χρόνος ανάρρωσης κυμαίνεται από 10 ημέρες στις θλάσεις του 1ου βαθμού και μπορεί να φθάσουν τις 10 εβδομάδες στις θλάσεις του 3ου βαθμού.

Η πλήρης απόσπαση του κοινού εκφυτικού τένοντα των οπισθίων μηριαίων μυών (δικέφαλος μηριαίος, ημιτενοντώδης και ημιυμενώδης) από το ισχιακό κύρτωμα, αποτελεί μια από τις σπάνιες βλάβες και η οποία οδηγεί σε σοβαρό πόνο και ανικανότητα τον ασθενή. Θα πρέπει λοιπόν, όταν ο ασθενής επισκεφθεί τον γιατρό του, ο ιατρός να υποψιασθεί την βλάβη με σωστή λήψη ιστορικού και μηχανισμού της κάκωσης, καλή κλινική εξέταση και περαιτέρω ακτινολογική προσέγγιση με Μαγνητική Τομογραφία.

Αθλητής 22 χρόνων, άνδρας, οποίος κατά την διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα υπέστει πλήρη κεντρική ρήξη κοινού εκφυτικού τένοντα  οπισθίων μηριαίων μυών δεξιού σκέλους.
Από το ιστορικό του ο τραυματισμός προήλθε κατά την προσπάθεια έκτασης του ΔΕ. γονάτου και υπέρκαμψη του σύστοιχου ισχίου του. Αμέσως έγινε ακουστός ένας ήχος στο σκέλος και ο αθλητής ήταν αδύνατον να σηκωθεί από το έδαφος.
Από την φυσική του εξέταση παρουσιάζε οίδημα και εκχύμωση στην οπίσθια επιφάνεια του δεξιούμηρού του, ψηλαφητό έλλειμμα στην κεντρική περιοχή των οπισθίων μηριαίων μυών, έντονο άλγος στην ψηλάφηση της περιοχής και αδυναμία στην προσπάθεια κάμψης με αντίσταση του δεξιού σκέλους του. Επίσης ο αθλητής ήταν αδύνατον να καθίσει και υπήρχε έντονο άλγος στην παθητική έγερση του δεξιού σκέλους του με το γόνατο σε έκταση.
Από τον ακτινολογικό του έλεγχο δεν διαπιστώθηκε οστική λύση, ενώ η μαγνητική τομογραφία επιβεβαίωσε την διάγνωση για πλήρη ρήξη του κοινού εκφυτικού τένοντα των οπισθίων μηριαίων από την έκφυσή τους στο ισχιακό κύρτωμα (βλ. εικόνες)
Ο ασθενής υπεβλήθη σε χειρουργική αντιμετώπιση. Τοποθετήθηκε σε πρηνή θέση, με ένα μαξιλάρι κάτω από τους αστραγάλους του ώστε οι οπίσθιοι μηριαίοι μύες να είναι χαλαροί. Ψηλαφούμε το ισχιακό κύρτωμα και γίνεται μια επιμήκης τομή περίπου 9-10 εκατοστών, αρχίζοντας από την γλουτιαία πτυχή και περιφερικά. Αφού ανοίξουμε την περιτονία, σύμφωνα με την τομή υποδορίου και δέρματος, έλκουμε με αμβλέα βαθειά άγκιστρα το κάτω άκρο του μείζονα γλουτιαίου μυός πρός τα άνω. Άμεσα είναι στο πεδίο μας ο οπίσθιος δερματικός κλάδος του μηριαίου νεύρου και λίγο πρός τα έξω πορεύεται το ισχιακό νεύρο. Εντοπίζεται το ισχιακό κύρτωμα και τοποθετούμε δύο άγκυρες με ράμματα no 1 FiberWire και με τον τρόπο αυτό επανακαθηλώνουμε τους τένοντες στην έκφυσή τους. 
Μετεγχειρητικά τοποθετούμε μηροκνημοποδικό νάρθηκα στο σκέλος για τρείς εβδομάδες και με κάμψη γόνατος από 60 έως 90 μοίρες, τις οποίες προσπαθούμε έως τις πέντε εβδομάδες να εξαλείψουμε ώστε από την 4η εβδομάδα ο ασθενής να κάνει μικρή φόρτιση σκέλους και να κάνει πλήρη φόρτιση στην 6η. Διάταση των οπισθίων μηριαίων αποφεύγονται τις πρώτες 6-8 εβδομάδες και ο ασθενής είναι σε θέση να αρχίσει ποδήλατο και τρέξιμο μετά τον 3ο-4ο μήνα. Η πλήρης επανένταξη του αθλητή θα γίνει μετά τον 7ο μήνα.
Η πρότασή μας λοιπόν, είναι η άμεση μέχρι και ένα μήνα χειρουργική αντιμετώπιση του ασθενούς, γιατί αυτό θα δώσει εξαιρετικά και καλά αποτελέσματα, ενώ η συντηρητική θεραπεία της βλάβης θα οδηγήσει στη μόνιμο αδυναμία των ισχιοκνημιαίων μυών, σε υψηλό ποσοστό επαναρρήξης του δικεφάλου μηριαίου μυός και σε νευρολογικά προβλήματα από την πίεση του ισχιακού νεύρου λόγω της καθόδου και πίεσης από την δημιουργία ουλώδους ιστού του αποσπασμένου μυός.