Τραυματικό εξάρθρημα επιγονατίδας και αρθροσκοπική αποκατάσταση

 

 

 

 

 

Dr. Ανδρέας Καραγιάννης(1) , Ιωάννης Τσώλος(2) , Φίλιππος Βασιλειάδης

ΙΑΣΩ GENERAL (1)

1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ (2)

 

 

ΣΚΟΠΟΣ : Εάν η εφαρμογή της αρθροσκοπικής χειρουργικής στο τραυματικό εξάρθρημα ,(οξύ ή χρόνιο ) της επιγονατίδας είναι ασφαλής τεχνική

 

ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟΔΟΣ : δεκατρείς (13) ασθενείς με τραυματικό εξάρθρημα επιγονατίδας αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά , από 04/2002 έως 06/2005 , (11 άνδρες και 2 γυναίκες ), ηλικίας από 14 έως 35 χρόνων (Μ.Ο.Η : 21.6 χρ) .

Τα οξέα τραυματικά εξαρθρήματα αφορούσαν 10 άνδρες , ενώ τα χρόνια σε έναν άνδρα και σε 2 γυναίκες ) . Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε αρθροσκόπηση γόνατος , παροχέτευση του αιμάρθρου του γόνατος (washout) , εκτίμηση και αντιμετώπιση συνοδών βλαβών (χόνδρινες βλάβες ρήξεις μηνισκικές) και στους ασθενείς έγινε συρραφή των έσω καθεκτικών συνδέσμων με 3-5 ράμματα στα οξέα εξαρθρήματα και επιπλέον lateralrelease στα χρόνια .

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : – Οι ασθενείς παρέμειναν νοσηλευόμενοι για 24h , με συνεχή κρυοθεραπεία γονάτου

άμεση έγερση και φόρτιση βάρους του σκέλους χωρίς υποστήριξη

νάρθηκας με ‘C ‘ τοποθετημένο έξω για έσω παρεκτόπιση επιγονατίδας , ελεύθερης κίνησης , αφαίρεση στον 3/12

followup στους 3,6,12,24,36/12 πλήρης η κίνηση των ασθενών εκτός από μία (1) γυναίκα που δεν ακολούθησε το πρόγραμμα άμεσης αποκατάστασης (δυσκαμψία ) γονάτου (CPM , φυσικοθεραπεία )

επάνοδος των ασθενών αθλητών σε αθλητική δραστηριότητα στον 3ο μήνα

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : η αρθροσκοπική χειρουργική αντιμετώπιση τόσο του οξέος , όσο και του χρόνιου εξαρθρήματος επιγονατίδας αποτελεί μία ακριβής-ασφαλή μέθοδο που όμως απαιτεί επιδεξιότητα από τον αρθροσκόπο , αντιμετώπισης των εξαρθρημάτων της επιγονατίδας .

Κατά την γνώμη μας πρέπει να αντιμετωπίζονται αρθροσκοπικα τόσο τα χρόνια εξαρθρηματα

καθώς και τα άμεσα, ιδίως μετά το 2ο οξύ τραυματικό εξαρθρημα, λόγω των αρθροσκοπικων

ευρηματων,όπως ( βλάβη στο έσω fasetκ.τ.λ.).