Χειρουργική αντιμετώπιση Διαχωριστικής Οστεοχονδρίτιδας γόνατος

 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι σταθεροποίησης οστεοχόνδρινων τεμαχίων σε OCD γονάτου.

Στόχος: ο έλεγχος μιας ομάδας, στην πλειοψηφία, νεαρών ασθενών με OCD γονάτου που αντιμετωπίσθηκαν με αρθροσκοπική καθήλωση του ο/χ τεμαχίου με βιοαπορροφήσιμους ήλους και η εκτίμηση της σταθεροποίησης μας έως και 3 χρόνια παρακολούθησης, μέσω της κλινικής εξέτασης των ασθενών και των ευρημάτων τους από την MRI.

Μέθοδος: 10 ασθενείς με OCD γονάτου αντιμετωπίσθηκαν με αρθροσκοπική σταθεροποίηση του απειλούμενου τεμαχίου, με την χρήση βιοαπορροφήσιμων ήλων από PLLA. Μια ασθενής ήταν κορίτσι 10 χρόνων και οι εννέα άνδρες ηλικίας από 16 έως και 42 χρόνων. Ο μέσος χρόνος παρακολούθησης ήταν : 30 μήνες (3/12 έως 43/12). Όλοι οι ασθενείς εκτιμήθηκαν με Μαγνητική Τομογραφία και κλινική εξέταση, ώστε να διαπιστώσουμε την επουλωτική ικανότητα του υποχονδρίου οστού.

Αποτελέσματα: Μια ασθενής μας ήταν σε ηλικία με ανοικτές επιφύσεις. Ο μέσος χρόνος από την εμφάνιση των συμπτωμάτων έως το χειρουργείο ήταν περίπου 14 μήνες, στον οποίο χρόνο έγινε συντηρητική θεραπεία. Οι βλάβες αφορούσαν τον έσω μηριαίο κόνδυλο και κύρια στην φορτιζόμενη επιφάνεια, Τα λειτουργικά αποτελέσματα ήταν καλά σε ποσοστό 70% των ασθενών. Σε έναν ασθενή λόγω της χρονιότητας της βλάβης το ελεύθερο τεμάχιο αφαιρέθηκε.

Συμπεράσματα: η αρθροσκοπική σταθεροποίηση με βιοαπορροφήσιμους ήλους είναι μια κατάλληλη μέθοδος αντιμετώπισης της OCD σε νεαρούς και μέσης ηλικίας ασθενείς.