Συνεργάτες

  • Home
  • /
  • Συνεργάτες

Χριστίνα Καρκατσούλη

Γραμματεία Ιατρείου Αθήνας & Θήβας

Θαλειάννα Καραγιάννη

Γραμματεία Ιατρείου Αθηνών

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΙ:
1. Σούλη Καραναστάση.
2. Ελένη Κουδουνά.
3. Δήμητρα Ράπτη.

Μανώλης Πατερομιχελάκης

Ορθοπαιδικός Χειρουργός

paterome@gmail.com

Σπύρος Ξείνης

Ορθοπαιδικός Χειρουργός

Γεώργιος Βαβέτσης Ph.D.

Ph.D. Εργοφυσιολογία – Βιοχημεία της Άσκησης

(+30) 6944-544-302

gvavetsis@gmail.com