06
Μαΐ

Eκτεταμένη ρήξη στροφικού τενόντιου πετάλου αριστερού ώμου.Προεγχειρητική εικόνα.