Έλεγχος κίνησης και σταθερότητας του γόνατος,Tensioner.