Μετεγχειρητική φροντίδα και αποκατάσταση μετά από αρθροσκόπηση

Μετά από μια αρθροσκόπηση, τις δυο η τρεις μικρές τομές του δέρματος τις καλύπτουμε με μια γάζα και τοποθετούμε στον ασθενή μας μια κάλτσα ελαστική ριζομηρίου. Ο ασθενής είναι σε θέση να βαδίσει τις απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας με την βοήθεια βακτηρίων και να φύγει ακόμα και την ίδια ημέρα από το Νοσοκομείο. Οι περισσότεροι ασθενείς χρειάζονται πολύ μικρή φαρμακευτική βοήθεια (αναλγητικά, μη αντιφλεγμονώδη στεροειδή, χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνες).

Με την έξοδο από το Νοσοκομείο, ο ασθενής θα πρέπει να λάβει οδηγίες από τον θεράποντα, για το τραύμα και τις αλλαγές αυτού, για τις δραστηριότητες που θα πρέπει να αποφεύγει και για τις ασκήσεις που θα πρέπει να κάνει και που θα τον βοηθήσουν στην ανάρρωση του. Η αφαίρεση των ραμμάτων θα γίνει μετά από 10-12 ημέρες και πάντα στις επανεκτιμήσεις του ασθενούς γίνεται συζήτηση σχετικά με το πρόγραμμα αποκατάστασης του ασθενούς.

Η σοβαρότητα του χειρουργείου που απαιτείται κάθε φορά και ο χρόνος αποθεραπείας του ασθενούς θα εξαρτηθεί κάθε φορά από την σοβαρότητα του προβλήματος του κάθε ασθενή .

Όσον αφορά στην αποκατάσταση, μετά από μια αρθροσκοπική επέμβαση, τόσο μετά από οξείες όσο και μετά από χρόνιες βλάβες, θα πρέπει να δίδεται πάντα η δέουσα προσοχή και ο ασθενής θα πρέπει να εκτελεί τις οδηγίες του θεράποντα, γιατί η φιλοσοφία μας και οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε, δεν έχουν στόχο μόνο την βοήθεια και την ομαλή ανάρρωση από το υπάρχον πρόβλημα, αλλά να προσπαθήσουμε από κοινού να βοηθήσουμε και στην πρόληψη μιας νέας βλάβης. Έτσι οι συνεργάτες μας φυσικοθεραπευτές, με τις οδηγίες μας, κατευθύνουν τους ασθενείς μας μετά το χειρουργείο, στο κατάλληλο πρόγραμμα αποκατάστασης, προσαρμόζοντας το στην ηλικία, στην γενικότερη κατάσταση της υγείας και την αθλητική ικανότητα του ασθενή μας, στοχεύοντας πάντα στην πληρέστερη αποκατάσταση του εκάστοτε προβλήματος.