Καταφυσίτιδα Αχιλλείου Τένοντα με συνοδό μερική ρήξη του Αχιλλείου Τένοντα

Συμπτωματολογία: μόνιμου άλγους στην περιοχή κατάφυσης Αχιλλείου τένοντα, από 8-10 μηνών, χωρίς ύφεση με συντηρητική αγωγή.

Ευαισθησία στην περιοχή πτέρνης στην πίεση και δυσκολία ακόμα και στην τοποθέτηση υποδήματος. Υπαρκτή χωλότητα βάδισης.

Θεραπεία: Χειρουργική, με αφαίρεση του οπίσθιου άνω χείλους του οστού της πτέρνης, αφαίρεση των οστεοφύτων της πτέρνης που εισέβαλαν στην κατάφυση του Αχιλλείου τένοντα και που δημιούργησαν μερική ρήξη του τένοντα στην περιοχή αυτή.

Εικόνες:

alt

Ασθενής σε πρηνή θέση και με εμφανή την προπέτεια του οστεοφύτου της πτέρνας το οποίο και δυσκόλευε ακόμα και το τοποθέτηση υποδήματος.

 

alt 

 

Ακτινολογική εικόνα προεγχειρητική, με εμφανή τα οστεόφυτα της πτέρνας και προπέτεια στην άνω και έσω γωνία του οστού της πτέρνας.

 

alt 

 

Μαγνητική τομογραφία της βλάβης.

alt

Πρηνής θέση ασθενούς και σχεδιασμός χειρουργικής τομής. 

alt

Διάνοιξη επιμήκης του Αχιλλείου τένοντα και αφαίρεση οστεοφύτου.

 

alt

Έχει γίνει αφαίρεση του οστεοφύτου και της άνω-πίσω γωνίας του οστού της πτέρνας.

 

alt

Τοποθέτηση δύο μεταλλικών αγκυρών με ράμματα 5,5 χιλιοστών.

 

alt

Επανακαθήλωση της μερικής αποκόλλησης του Αχιλλείου τένοντα και sidetoside συρραφή αυτού.

 

alt 

Σύγκλειση και επανασυρραφή του δέρματος.

 

alt  

 

Άμεση μετεγχειρητική ακτινογραφία.