Γιατί η αρθροσκόπηση είναι απαραίτητη

Διάφορες παθήσεις και τραυματισμοί συνεπεία άθλησης ή τροχαίων ατυχημάτων μπορούν να δημιουργήσουν σημαντική βλάβη στα οστά, στους χόνδρους, στους μηνίσκους, στους συνδέσμους και στους τένοντες στις διάφορες αρθρώσεις. Αυτό σε μερικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να είναι και καταστροφικό και να δημιουργήσει ακόμα και αναπηρία στον ασθενή. Μερικές από τις πλέον συχνές καταστάσεις που ανιχνεύονται κατά την διάρκεια των αρθροσκοπικών επεμβάσεων είναι :

alt   alt

Αρθροσκοπική εικόνα χρόνιας ρήξηςΠ.Χ.Σ. Ρήξη έσω μηνίσκου δίκην λαβής κάδου αριστερού γόνατος και blockγόνατος

-Φλεγμονές στις αρθρικές κοιλότητες, για “πλύσιμο” αυτών και για λήψη υλικού – ιστών, ώστε να βοηθήσουμε την ταυτοποίηση μικροβίων κ.λ.π..
-Κακώσεις & τραυματισμοί (σε οξεία η χρόνια φάση) :
– Στην άρθρωση του ώμου: ρήξεις στους τένοντες του στροφικού τενοντίου πετάλου, σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής, ασβεστώσεις του υπερακανθίου τένοντα, εξαρθρήματα της γληνοβραχιονίου άρθρωσης, ρήξεις του επιχειλίου χόνδρου και αστάθειες στην περιοχή.
-Στην άρθρωση του γόνατος: ρήξεις μηνίσκων, χόνδρινες βλάβες, χονδροπάθεια για καθορισμό του ακριβούς σταδίου της χόνδρινης βλάβης, συνδεσμικές ρήξεις με κύριους  εκπροσώπους  την ρήξη του προσθίου και του οπισθίου χιαστού συνδέσμου, κατάγματα οστεοχόνδρινα και κατάγματα στις μεσογλήνιες άκανθες.
-Ανεύρεση ελευθέρων σωματιδίων που βρίσκονται σε μια άρθρωση, χόνδρινων ή και οστεοχόνδρινων.
Με το αρθροσκόπιο είμαστε σε θέση να εισέλθουμε σε σχεδόν όλες τις αρθρώσεις , όμως έξι αρθρώσεις είναι οι πλέον συχνά εξεταζόμενες με αυτό και είναι κατά σειρά συχνότητας, το γόνατο, ο ώμος, η ποδοκνημική, ο αγκώνας, το ισχίο και η πηχεοκαρπική άρθρωση .