Η δοκιμασία pivot shift είναι ένα αποτέλεσμα της αίσθησης της αστάθειας του γόνατος και ένα φυσικό σημείο που μπορεί να αναπαραγάγουμε κατά την κλινική μας εξέταση, ενός ασθενούς που υπέστη ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσμου. Χαρακτηρίζεται από ένα πρόσθιο υπεξάρθρημα του έξω κνημιαίου κονδύλου σε σχέση με τον έξω μηριαίο κόνδυλο, όταν προσπαθούμε να φέρουμε το γόνατο από πλήρη έκταση σε κάμψη και με εφαρμογή βλαισότητας και με την κνήμη σε εσωτερική στροφή. Στο γόνατο που υπάρχει ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσμου όταν το γόνατο φέρεται στην κάμψη εκλύεται χαρακτηριστική αναπήδηση και ήχος, με την ανάταξη των κονδύλων στην φυσιολογική τους θέση. Στην εμπειρία μου δεν είναι δυνατόν να γίνει έκλυση της αναπήδησης, στην πρόσφατο ρήξη του συνδέσμου, με τον ασθενή να πονάει και με το γόνατο με αίμαρθρο ή ύδραρθρο. Αντίθετα σχεδόν σε ποσοστό άνω του 80% βρίσκω την συγκεκριμένη δοκιμασία θετική, με τον ασθενή μου υπό αναισθησία. Στην κατηγορία video gallery μπορείτε να δείτε την συγκεκριμένη δοκιμασία.