ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΣΤΕΟΧΟΝΔΡΙΝΟ ΤΕΜΕΧΙΟ ΑΠΟ ΓΟΝΑΤΟ