Κατάγματα ισχίου

Τα κατάγματα του άνω πέρατος του μηριαίου οστού αποτελόυν ένα από τα πλέον σημαντικά ιατροκοινωνικά προβλήματα στις χώρες τις Ευρώπης και της Β. Αμερικής στις ημέρες μας. Προκαλούνται συνήθως από τραυματισμούς μικρής ενέργειας, όπως πτώσεις και είναι απότοκα συνήθως οστεοπόρωσης. Προκαλούν έντονο πόνο, παραμόρφωση και βράχυνση συνήθως του σκέλους, αδυναμία ορθοστάτησης και έχουν ανάγκη για άμεση ιατρική παρέμβαση.

Αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα που επηρεάζει σημαντικά την κινητικότητα και την ποιότητα ζωής των ασθενών, απαιτώντας άμεση και εξειδικευμένη φροντίδα. Ο ορθοπαιδικός χειρουργός μας προσφέρει προηγμένες θεραπευτικές λύσεις για την αντιμετώπιση των καταγμάτων του ισχίου, επιδιώκοντας την ταχεία ανάρρωση και επαναφορά των ασθενών στην καθημερινότητα τους.

Θεραπευτικές Λύσεις

Χειρουργική Επέμβαση

Ανάλογα με την έκταση και τον τύπο του κατάγματος, εφαρμόζονται σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές για την επαναφορά του ασθενούς στην προηγούμενη καθημερινότητά του. (ημιαρθροπλαστική ισχίου, ολική αρθροπλαστική ισχίου, ήλωση ή κοχλίωση του κατάγματος)

Φυσικοθεραπεία

Μετεγχειρητικές προγραμματισμένες ασκήσεις φυσικοθεραπείας για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και επιτάχυνση της ανάρρωσης.

Φαρμακευτική Αγωγή

Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής για την ανακούφιση του πόνου.

Οφέλη της Θεραπείας

Ανάκτηση Κινητικότητας

Η σωστή θεραπεία επιτρέπει τη γρήγορη ανάκτηση της κινητικότητας και την επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

Μείωση Πόνου

Αποτελεσματική μείωση του πόνου και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Πρόληψη Επιπλοκών

Η έγκαιρη και σωστή θεραπεία μειώνει τον κίνδυνο μελλοντικών επιπλοκών, διασφαλίζοντας μια πλήρη και υγιή ανάρρωση.

Τα κατάγματα “πέριξ” του ισχίου αποτελούν μια πραγματική “επιδημία”, τα θύματα της οποίας αυξάνονται σε μεγαλύτερο ρυθμό από ότι προσδοκάται και που οφείλεται κύρια στον ρυθμό αύξησης των ανθρώπων της “τρίτης” ηλικίας.

Εάν “πάσχετε” από κάταγμα του ισχίου επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας. Ο έμπειρος ορθοπαιδικός χειρουργός μας είναι εδώ για να σας προσφέρει την πλέον εξειδικευμένη φροντίδα, χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές και προσεγγίσεις για την αποκατάσταση της υγείας σας.

Προγραμματισμός ραντεβού

Εφόσον έγιναν κατανοητά τα παραπάνω, που προσπάθησα να αναφέρω, με γνώμονα την βιβλιογραφία και την προσωπική μου εμπειρία και υπάρχει προβληματισμός για τον τραυματισμό σας, τότε με ένα απαραίτητο ραντεβού, θα μπορούσε να γίνει μια διεξοδική αξιολόγηση στο πρόβλημά σας και να σας προταθεί η πλέον αρμόζουσα θεραπευτική επιλογή.