Κατάγματα άκρου ποδός

Τα κατάγματα στον άκρο πόδα αφορούν σε κατάγματα, συνήθως μετά από τροχαία ατυχήματα, μετά από πτώσεις από ύψος, μετά από υπέρχρηση (stress fractures), ή και μετά από πτώση ενός βαρέος αντικειμένου στον άκρο πόδα. Ανάλογα με την θέση τους εντοπίζονται στο μέσο άκρο πόδα (midfoot fractures), στα μετατάρσια και στις φάλαγγες των δακτύλων.

Τα ανωτέρω μπορεί να αφορούν σε μια εντόπιση ή να είναι πολλαπλά κατάγματα, ή και εξαρθρήματα, ανάλογα με την βαρύτητα του τραυματισμού και ο ασθενής παρουσιάζει έντονο πόνο, οίδημα και χωλότητα στην βάδιση.

Στην ιατρική μας ομάδα, παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση όλων αυτών των τραυματισμών στο άκρο του ποδιού, με την εμπειρία και την εξειδίκευση ενός ορθοπαιδικού χειρουργού.

Χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας

Εξειδικευμένη Διάγνωση: Κάθε περίπτωση εξατομικεύεται και προβαίνουμε στον απαραίτητο απεικονιστικό έλεγχο και καθορίζουμε την πρέπουσα θεραπεία.

Χρήση Σύγχρονων Τεχνικών: Εφαρμόζουμε τις πλέον προηγμένες ιατρικές τεχνικές για την αποτελεσματική αντιμετώπιση.

Προσωπική Φροντίδα: Η προσωπική φροντίδα και η συνεχής παρακολούθηση μέχρι την πλήρη, το δυνατόν, αποκατάσαση είναι η βάση της θεραπείας μας.

Προγραμματισμός ραντεβού

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με κατάγματα άκρου ποδός, επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα. Επισκεφθείτε το ιατρείο μας για μια συνεδρία εξέτασης ή επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.