Αρθροσκόπηση ΠΔΚ (Οπίσθιου Διαμερίσματος)

Η αρθροσκόπηση στο οπίσθιο τμήμα του άκρου ποδός, είναι μια επιπλέον εξέλιξη της αρθροσκοπικής χειρουργικής, μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία, με περιορισμό στο πιθανό τραύμα των μαλακών μορίων της περιοχής και  με γρήγορη αποκατάσταση, συγκριτικά με τις ανοικτές χειρουργικές επεμβάσεις της περιοχής, αλλά αποτελεί μια ιδιαίτερα απαιτητική χειρουργική διαδικασία, για ιδιαίτερα έμπειρους αρθροσκόπους χειρουργούς. Η πρώτη της εμφάνιση έγινε το 2000.

Η κύρια ένδειξη της είναι ο επιμένων και δύσκολος στην αναχαίτισή του πόνος στο οπίσθιο τμήμα του άκρου ποδός, πόνος που δεν παρουσιάζει ύφεση με την συντηρητική αγωγή και που δημιουργεί πρόβλημα στις καθημερινές δραστηριότητες του ασθενή μας, για τουλάχιστον 3-6 μήνες από την έφοδό του.

Συνήθεις ενδείξεις αποτελούν :οπίσθιο σύνδρομο προστριβής, οστεοχόνδρινες βλάβες και οστεοφυτώσεις μικρού βαθμού στο οπίσθιο τμήμα του αστραγάλου ή/και της υπαστραγαλικής άρθρωσης, αφαίρεση ξένων σωμάτων, αφαίρεση τριγώνου επώδυνου οσταρίου, υμενίτιδα, παθολογία στον αχίλλειο τένοντα, ενδοοστικά γάγγλια στον αστράγαλο.

Η κύρια αντένδειξη για την επέμβαση αυτή είναι η αδυναμία του ασθενούς μας, λόγω πιθανών αναπνευστικών προβλημάτων, να γυρίσει σε πρηνή θέση, ώστε να εκτελεσθεί η συγκεκριμένη επέμβαση.

Χειρουργική Προσέγγιση

Ο ασθενής θα υποβληθεί σε γενική αναισθησία, θα τοποθετήσουμε την περιχειρίδα της ισχαίμου περίδεσης στον μηρό, αλλά εξαιρετικά σπάνια τον ενεργοποιούμε και τον φουσκώνουμε. Δίνουμε μεγάλη σημασία στην άνετη και ασφαλή τοποθέτηση του ασθενούς μας, στο χειρουργικό τραπέζι, με το πάσχον και μαρκαρισμένο άκρο να βρίσκεται εκτός του τραπεζιού, ενώ το υγιές το τοποθετούμε σε κάμψη 90 μοιρών και με στήριξη στην θέση αυτή. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε ακτινοσκοπικό μηχάνημα για την συγκεκριμένη επέμβαση και μας χρειάζεται μια πλάγια (lateral view) λήψη, ώστε να καθορίσουμε το επίπεδο και την ακριβή θέση των πυλών μας, πριν το χειρουργικό τραύμα.

Οι πύλες μας (οπισθιοεξωτερική και οπιθιοεσωτερική) είναι ακριβώς δίπλα στο έσω και έξω χείλος του αχιλλείου τένοντα και στο επίπεδο των δομών που θέλουμε να αποκαταστήσουμε. Άρα με την χρήση της ακτινοσκόπησης θα εντοπίσουμε με μια βελόνα το οπίσθιο τμήμα της άρθρωσης και το επίπεδο που θα κινηθούμε. Θα γίνει μια μικρή τομή στο δέρμα, θα κάνουμε διεύρυνση με αμβλεία διάνοιξη του υποδορίου, αρχίζοντας από την εξωτερική πύλη, στοχεύοντας το πρώτο μεσοδακτύλιο διάστημα. Η προσοχή μας πρέπει να είναι εστιασμένη λόγω της εγγύτητας του γαστροκνημιαίου νεύρου (sural nerve) στην οπιθιοεξωτερική πύλη μας και επίσης σημαντικό είναι ότι δεν πρέπει να κινηθούμε εσωτερικά από τον μακρό καμπτήρα τένοντα του μεγάλου δακτύλου (flexus hallucis longus tendonFHL), ο οποίος και αποτελεί το πιο έσω χείλος του χώρου που θα κινηθούμε κατά την εργασία μας.

Μετά την τοποθέτηση του αρθροσκοπίου στην οπισθιο-εξωτερική πύλη, δημιουργούμε την οπίσθια-εσωτερική πύλη, την πύλη εργασίας μας, οπότε εισάγουμε το  στην περιοχή το “αρθροσκοπικό μας δάκτυλο- το probe, το αρθροσκοπικό shaver ή και την αρθροσκοπική διαθερμία μας, συνεχίζοντας και ολοκληρώνοντας την χειρουργική μας διαδικασία.

Ο ασθενής θα παραμείνει για 24 ωρη νοσηλεία, θα ακολουθήσει από τις απογευματινές ώρες πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και φόρτισης του σκέλους του, σύμφωνα με το εκάστοτε πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Προγραμματισμός ραντεβού

Εφόσον έγιναν κατανοητά τα παραπάνω, που προσπάθησα να αναφέρω, με γνώμονα την βιβλιογραφία και την προσωπική μου εμπειρία και υπάρχει προβληματισμός για τον τραυματισμό σας, τότε με ένα απαραίτητο ραντεβού, θα μπορούσε να γίνει μια διεξοδική αξιολόγηση στο πρόβλημά σας και να σας προταθεί η πλέον αρμόζουσα θεραπευτική επιλογή.