Χειρουργική Ισχίου

Η αρθροσκόπηση είναι μια χειρουργική προσέγγιση που εφαρμόζεται από ορθοπαιδικούς χειρουργούς και με σκοπό να εκτιμήσουμε να διαγνώσουμε και να θεραπεύσουμε προβλήματα που υπάρχουν στο εσωτερικό μιας άρθρωσης. Είναι μια ελάχιστη επεμβατική χειρουργική διαδικασία κατά την οποία είμαστε σε θέση να δούμε τον “εσωτερικό κόσμο” μιας άρθρωσης.

Εκτελείται με την χρήση ενός ενδοσκοπίου το οποίο ονομάζεται “αρθροσκόπιο” που εισάγεται στην άρθρωση δια μέσου μιας μικρής τομής δέρματος.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ

Αρθροσκόπηση ισχίου
Κατάγματα ισχίου
Εγχύσεις στο ισχίο