Αστάθεια ώμου / τραυματικό εξάρθρημα

Το τραυματικό εξάρθρημα του ώμου και η υποτροπή του με επιπλέον 2ο – 3ο ή και περισσότερα εξαρθρήματα, με συνέπεια αστάθεια στην περιοχή του ώμου, είναι σοβαρά προβλήματα που μπορούν να περιορίσουν σημαντικά την κινητικότητα και την ποιότητα ζωής ενός ατόμου.

Στην ιατρική μας ομάδα, παρέχουμε εξειδικευμένη θεραπεία για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της αστάθειας του ώμου και των τραυματικών εξαρθρήματων, με στόχο την αποκατάσταση της κινητικότητας, την σταθεροποίηση, την λειτουργικότητα της γληνοβραχιονίου αρθρωσης και την επαναφορά στην πρότερο κατάσταση.

Χαρακτηριστικά της θεραπείας της αστάθειας ώμου

Ακριβής Διάγνωση 

Η θεραπεία ξεκινά με μια ακριβή διάγνωση της κατάστασης του ώμου. Η λήψη ιστορικού, η κλινική εξέταση και ο ενδελεχής απεικονιστικός έλεγχος, αποτελούν των βάση στη λύση του συγκεκριμένου προβήματος.

Εξειδικευμένη Θεραπευτική Προσέγγιση

Κάθε ασθενής ιδιαίτερα στο 1ο ή και στο 2ο εξάρθρημα, λαμβάνει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας που περιλαμβάνει ακινητοποίηση, φυσικοθεραπεία και ασκήσεις ενδυνάμωσης και εαν απαιτείται, προχωρούμε στην χειρουργική του αντιμετώπιση με αρθροσκοπικκές τεχνικές.

Αποκατάσταση της Κινητικότητας

Η θεραπεία στοχεύει στην αποκατάσταση της φυσιολογικής κινητικότητας του ώμου, επιτρέποντας στον ασθενή να επιστρέψει στις καθημερινές και αθλητικές του δραστηριότητες χωρίς περιορισμούς.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με αστάθεια του ώμου ή τραυματικά εξαρθρήματα, επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να κλείσετε ένα ραντεβού με τον εξειδικευμένο ορθοπαιδικό χειρούργο. Θα σας βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση του προβλήματος, στην σταθεροποίηση της άρθρωσης, στην ορθή ενδυνάμωση της περιοχής, στην επάνοδο της κίνησης του ώμου και στην επιστροφή στην πρότερη αθλητική δραστηριότητα χωρίς περιορισμούς.

Προγραμματισμός ραντεβού

Εφόσον έγιναν κατανοητά τα παραπάνω, που προσπάθησα να αναφέρω, με γνώμονα την βιβλιογραφία και την προσωπική μου εμπειρία και υπάρχει προβληματισμός για τον τραυματισμό σας, τότε με ένα απαραίτητο ραντεβού, θα μπορούσε να γίνει μια διεξοδική αξιολόγηση στο πρόβλημά σας και να σας προταθεί η πλέον αρμόζουσα θεραπευτική επιλογή.