Διαστρέμματα ΠΔΚ

Τα διαστρέμματα ΠΔΚ αποτελούν έναν από τους πλέον συνήθεις τραυματισμούς, σε όλες τις ηλικίες. Είναι η διάγνωση για την οποία οι ασθενείς (αθλητες και μή) χάνουν τις περισσότερες ώρες από το άθλημά του ή από την εργασία τους.

Η αποτελεσματική αντιμετώπισή και ιδιαίτερα του πρώτου διαστρέμματος στην παιδική, εφηβική ή και πρώτη ενήλικο ζωή είναι σημαντική για την αποκατάσταση της κινητικότητας και της λειτουργικότητας του ποδιού.

Αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά, μπορούν να οδηγήσουν σε μακροχρόνια προβλήματα. Στην ιατρική μας ομάδα, προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες αντιμετώπισης διαστρεμμάτων ΠΔΚ, με στόχο την άμεση ανακούφιση και πλήρη αποκατάσταση των ασθενών μας , όποιας ηλικίας.

Στο διάστρεμμα της ΠΔΚ (Sprained Ankle) υπάρχει, μετά από τραυματισμό, ρήξη συνδέσμου ή συνδέσμων που διατηρούν σταθερότητα στην άρθρωση της ποδοκνημικής. Ο βαθμός ενός διαστρέμματος διαφέρει ανάλογα του αριθμού των συνέσμων που υφίστανται ρήξη, εάν είναι πλήρης ή όχι ή ρήξη και βέβεια εάν συνυπάρχει οστικό οίδημα, χόνδρινες βλάβες στην άρθρωση, αλλά και τραυματισμός στις επιφυσιακές πλάκες, στα άτομα κατά την περίοδο ανάπτυξης.

Χαρακτηριστικά της υπηρεσίας μας

Εξειδικευμένη Αξιολόγηση

Η σύγκριση του “πάσχοντος” άκρου με το φυσιολογικό, η ψηλάφιση και εντοπισμός της ευαισθησίας στην περιοχή του συνδέσμου που υπέστη ρήξη, το εύρος κίνησης (ενεργητικά και παθητικά), καθώς και δοκιμασίες σταθερότητας ποδοκνημικής – εφόσον το οίδημα μας το επιτρέπει – θα μας προσανατολίσουν στην ακριβή διάγνωση. Σίγουρα θα χρειαστούμε ακτινογραφίες της περιοχής και σε μερικές των περιπτώσεων, μαγνητική τομογραφία.

Εξατομικευμένο Σχέδιο Θεραπείας

Κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται με βάση τις ατομικές ανάγκες του ασθενούς, την ηλικία την αθλητική του δραστηριότητα, το βάρος επίσης και τέλος εάν το διάστρεμμα αφορά πρώτο τραυματισμό ή χρόνια αστάθεια στην περιοχή. Η κύρια προσέγγιση σε ένα διάστρεμμα ακόμα και 3ου βαθμού , είναι η συντηριτική. Η ακριβής διάγνωση και η επαρκής “πρώτη αντιμετώπιση” δίνει ένα καλό αποτέλεσμα, χωρίς κάποιες συνέπειες, στην μελλοντικη πορεία του ασθενούς.

Στήριξη και Αποκατάσταση

Ο στόχος μας είναι η επαναφορά της κινητικότητας και η αποκατάσταση της φυσιολογικής “στήριξης” της άρθρωσης.

Προγραμματισμός ραντεβού

Εάν αντιμετωπίζετε διαστρέμματα ΠΔΚ, επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα. Επισκεφθείτε το ιατρείο μας ή επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.