ΡΗΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Π.Χ.Σ. / RUPTURE ACL LIGAMENT