Αρθροσκόπηση μετά από Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

Η ολική αρθροπλαστική του γόνατος αποτελεί στις ημέρες μας μια συνήθη χειρουργική διαδικασία, σε σωστά και έμπειρα χέρια και ιδιαίτερα εάν τεθούν οι σωστές ενδείξεις για την πραγματοποίηση της και ακολουθηθούν και οι απαραίτητοι κανόνες. Σε ασθενείς όμως που έχουν υποβληθεί σε ολική αρθροπλαστική, ακόμα και εάν έχουν τηρηθεί τα ανωτέρω, υπάρχει πιθανότητα ο ασθενής να υποφέρει από πόνο, χωρίς να ξέρουμε το ακριβές του αίτιο και αυτός ο «ανεξήγητος» και παραμένον πόνος να τον ταλαιπωρεί. Επιπλέον μπορεί να υπάρχει δυσκαμψία στο χειρουργημένο γόνατο, αίσθημα πρόσκρουσης κάτω από την επιγονατίδα, ύδραρθρος, ήπια αυξημένη θερμοκρασία της περιοχής, ενώ υπάρχει η πιθανότητα φλεγμονής, χαλάρωσης και φθοράς και θραύσης επίσης του πολυαιθυλενίου. Στους ασθενείς αυτούς λοιπόν, προτείνουμε την αρθροσκόπηση του γόνατος, αντί της λύσης της αρθροτομής και με σκοπό την ακριβέστερη διάγνωση και πιθανά και την λύση του προβλήματος, με την δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση του πάσχοντος. Προϋπόθεση βέβαια ώστε να υποβληθούν οι ασθενείς σε αρθροσκόπηση μετά την ολική αρθροπλαστική του γόνατος είναι ότι η αρθροπλαστική να έχει ελεγχτεί και να έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει , ενεργός φλεγμονή αυτή.

  

  

Τα συνήθη συμπτώματα τα οποία φέρνουν τους ασθενείς στο ιατρείο είναι ο επίμονος πόνος παρά το γεγονός ότι έχει περάσει σημαντικό χρονικό διάστημα από το χειρουργείο (18-24 μήνες από το χειρουργείο), ύδραρθρος, «μάγκωμα» και πρόσκρουση, δυσκαμψία στο γόνατο, που αφορά την κάμψη ή την έκταση, αλλά και αρθροίνωση. Ο ασθενής μας θα υποβληθεί στον απαραίτητο διαγνωστικό έλεγχο, μετά την κλινική μας εκτίμηση που αφορά σε ακτινογραφίες, αιματολογικό έλεγχο, σπινθηρογράφημα με τεχνήτιο ή/και με γάλλιο, ενώ σε μερικές περιπτώσεις θα γίνει και παρακέντηση για λήψη καλλιεργειών, με τους κατάλληλους κανόνες αντισηψίας. Σίγουρα η αρθροσκόπηση σε έδαφος αρθροπλαστικής του γόνατος, αποτελεί μια ιδιαίτερη εμπειρία, ιδιαίτερα για όσους προσπαθήσουν να την πραγματοποιήσουν τις πρώτες τους φορές. Δουλεύουμε σε έδαφος κατόπτρου λόγω της αντανάκλασης που έχουμε στα εργαλεία μας στο μέταλλο του που έχει τοποθετηθεί στο μηριαίο οστούν και υπάρχουν αρκετά προβλήματα και δυνατότητα βλάβης τους. Πολύ σημασία δίνουμε στις αρθροσκοπικές μας πύλες, αλλά και στην «ομαλότητα» της εισόδου μας στην άρθρωση.

 

 Επίσης θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην προκαλέσουμε από μεριάς μας φθορά στα υπάρχοντα υλικά και στα εργαλεία μας, ιδιαίτερα σε δύσκαμπτα γόνατα. Στην σειρά που διαθέτουμε, στην συγκεκριμένη ενότητα, αλλά και με γνώμονα την υπάρχουσα βιβλιογραφία, τα συνήθη μας αρθροσκοπικά ευρήματα ήταν: Πρόσκρουση από ιστούς κάτω από την επιγονατίδα και παρέκκλιση αυτής, συμφύσεις από την βλάβη στον έσω πλατύ μυ, υπερτροφική υμενίτιδα στο γόνατο, πρόσκρουση από τον οπίσθιο χιαστό σύνδεσμο, χαλάρωση σε κάποιο από τα τμήματα της πρόσθεσης, φθορά ή και σπάσιμο του πολυαιθυλενίου, αρθροίνωση και ύπαρξη ιστού ο οποίος παρεμβάλλεται μεταξύ της μηριαίας πρόσθεσης και του πολυαιθυλενίου.

  

 

 

  

 

 Συμπερασματικά θεωρώ ότι η αρθροσκόπηση σε έδαφος ολικής αρθροπλαστικής, με τον ασθενή να υποφέρει από τα συμπτώματα που προανέφερα και που δεν έχει βελτίωση από την προηγηθείσα συντηρητική αντιμετώπιση του, αποτελεί θεραπεία εκλογής, σε κατάλληλα χέρια. Είμαστε σε θέση να ανακαλύψουμε τα αίτια της πρόσκρουσης τόσο στην επιγονατιδομηριαία άρθρωση, όσο και την πιθανή πρόσκρουση από τον παραμένοντα οπίσθιο χιαστό σύνδεσμο, να διαπιστώσουμε την κακή «διαδρομή» στην κίνηση της επιγονατίδας, να διορθώσουμε τις ανωτέρω βλάβες, να κάνουμε υμενεκτομή, αρθρόλυση, να πάρουμε καλλιέργειες και βιοψίες και τελικά να καθορίσουμε τον ανεξήγητο πόνο μετά από την αρθροπλαστική και να τον μετριάσουμε ή και να τον λύσουμε, σε ποσοστό περίπου που φθάνει σε 75%.

Προγραμματισμός ραντεβού

Εφόσον έγιναν κατανοητά τα παραπάνω, που προσπάθησα να αναφέρω, με γνώμονα την βιβλιογραφία και την προσωπική μου εμπειρία και υπάρχει προβληματισμός για τον τραυματισμό σας, τότε με ένα απαραίτητο ραντεβού, θα μπορούσε να γίνει μια διεξοδική αξιολόγηση στο πρόβλημά σας και να σας προταθεί η πλέον αρμόζουσα θεραπευτική επιλογή.