04
Νοέ

Αρθροσκόπηση Ώμου

Οι αρθροσκοπικές επεμβάσεις  στην άρθρωση του ώμου  είναι  πλέον σύνηθες επεμβάσεις στις ημέρες μας.

Στην ενότητα αυτή θέλουμε να δείξουμε με εικόνες από το υλικό μας και με απλά λόγια τόσο φυσιολογικά στοιχεία όσο και παθολογικά στοιχεία του γόνατος, ώστε και να γίνεται κατανοητή, κατά κύριο λόγο, η προβολή των videos τα οποία δίδονται μετά την διενέργεια των αρθροσκοπικών επεμβάσεων στους ασθενείς μας.

alt
Συρραφή υπερακανθίου τένοντα. Εμφανές το ράμμα Fiberwire
της συρραφής.  

alt
Υπακρωμιακός χώρος. Εμφρανής η φλεγμονώδης αντίδραση του
θυλάκου.

alt
Συρραφή εκτεταμένης ρήξης υπερακανθίου τένοντα.
Εμφανίζεται η οπή όπου έχουμε τοποθετήσει το αγκυρόραμμα στο
Footprint της βραχιονίου κεφαλής. Εμφανές είναι το ράμμα και η
αρθρική επιφάνεια της βραχιονίου κεφαλής.

alt
Εμφανής εκτεταμένη ρήξη υπερακανθίου τένοντα.
Τοποθέτηση ραμμάτων για την medial row καθήλωση.

alt
Νεαροποίηση ρήξης υπερακανθίου τένοντα.

alt

 

alt
Ρήξη υπερακανθίου τένοντα. Εμφανίζεται η οπή του τένοντα και η διαδικάσια διάνοιξης , στο Footprint , της οπής , για να τοποθετηθεί η άγκυρα.

alt
Αρθροσκοπικός κόμπος , πριν την ολοκληρωσή του.

alt
Ολοκλήρωση του αρθροσκοπικού κόμπου.

alt
Μικρή ρήξη υπερακανθίου τένοντα όπως εμφανίζεται από τον
υπακρωμιακό χώρο , ομαλοποίηση .

alt
Νεαροποίηση με μπασκέτα , εκφυλιστικής ρήξης υπερακανθίου
τένοντα .

alt
Εικόνα από την γληνοβραχιόνια άρθρωση , όπου
-στο αριστερό άκρο φαίνεται η ωμογλήνη και ο επιχείλιος χόνδρος,
-έχουμε τοποθετήσει »κάνουλα» μέσα από την οποία εισάγουμε ένα
αμβλύ εργαλείο ώστε να »ψηλαφήσουμε» τα διάφορα ανατομικά
στοιχεία της άρθρωσης το οποίο βρίσκεται πάνω από τον τένοντα
της μακράς κεφαλής του δικεφάλου .

-στο άνω μέρος εκτιμάται εκφύλιση τένοντα υπερακανθίου, στο
αρθρικό τμήμα αυτού.

alt
Υπακρωμιακός χώρος . Διαδικασία υπακρωμιακής αποσυμπίεσης με αρθροσκοπική διαθερμία (vaper).

alt
Αφαίρεση της πρόσθιας και έξω γωνίας του ακρωμίου, ορισμένες
φορές, όταν είναι απαραίτητο .

alt
Εικόνα εκφυλιστικής ρήξης πλήρους πάχους , υπερακανθίου
τένοντα.

alt
Γληνοβραχιόνια άρθρωση. Δεξιά αναγνωρίζουμε την βραχιόνιο
κεφαλή, αριστερά την ωμογλήνη με τον επιχείλιο χόνδρο και
στο άνω μέρος της εικόνας την μακρά κεφαλή του δικεφάλου
βραχιονίου τένοντα.

alt
Γληνοβραχιόνιος άρθρωση.
Δεξιά αναγνωρίζουμε μικρό τμήμα της βραχιονίου κεφαλής.
Αριστερά την ωμογλήνη , τον επιχείλιο χόνδρο και κάτω από
την »κάνουλα» το αρθρικό τμήμα του τένοντα του υποπλατίου.

alt
Ίδια όπως και η άνω εικόνα, όπου με το probe ελέγχουμε τον
επιχείλιο χόνδρο.

alt
Πλήρους πάχους, εκφυλιστική ρήξη υπερακανθίου τένοντα.

alt
Εικόνα από την γληνοβραχιόνια άρθρωση.

alt
Γληνοβραχιόνιος άρθρωση.
Στο κάτω μέρος της εικόνας φαίνεται η βραχιόνιος κεφαλή και
αριστερά από την κάνουλα αναγνωρίζεται ο τένοντας της μακράς
κεφαλής του δικεφάλου, πριν την έξοδο του από την άρθρωση .

alt
Η ίδια περιοχή της γληνοβραχιονίου άρθρωσης με εμφανή την
έξοδο του τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου από την
άρθρωση (pulley’s).

alt
Εκφύλιση του αρθρικού τμήματος της κατάφυσης του υπερακανθίου
τένοντα, στο footprint της βραχιονίου κεφαλής.
Στο βάθος των εικόνας είναι ο τένοντας της μακράς κεφαλής του
δικεφάλου.

alt
Φυσιολογική εικόνα γληνοβραχιονίου αρθρωσης στην περιοχή
του footpint.

alt

alt
Εκφύλιση,μερική ρήξη κατάφυσης υπερακανθίου τένοντα στο footprint. Εμφανές ράμμα PDS για εντόπιση της ρήξης από τον
υπακρωμιακό χώρο.

alt
Φλεγμονή υπακρωμιακού θυλάκου, bursitis .

alt

alt
Υπακρωμιακός χώρος. Αφαίρεση υπακρωμιακού θυλάκου , shaving.

alt
Γληνοβραχιόνιος άρθρωση.
Στο αριστερό τμήμα της εικόνας ελέγχεται η βραχιόνιος κεφαλή
στο δεξιό κάτω μέρος βρίσκεται η ωμογλήνη , στο άνω τμήμα
βρίσκεται ο τένοντας της μακράς κεφαλής του δικεφάλου και
πιο κάτω ο τένοντας του υποπλατίου .

alt

alt
Καθαρισμός από τον υπακρωμιακό χώρο του υπακρωμιακού θυλάκου και των gutters. Παρουσιάζονται ακέραιοι ο υπερακάνθιος
και ο υπακάνθιος τένοντας.

alt
Ελεγχος του fooprint, δηλαδή της κατάφυσης του στροφικού
τενοντίου πετάλου από τον υπακρωμιακό χώρο.

alt

alt
Εμφανές το PDS ράμμα από τον υπακρωμιακό χώρο.

alt
Υπαρξη ρήξης του τένοντα στο σημείο εξόδου του ράμματος.

alt
Εχουμε »νεαροποιήσει» την περιοχή της ρήξης του τένοντα.

alt

alt

alt

alt
Διαδικασίες συρραφής του στροφικού πετάλου με εμφανές το ράμμα (fiberwire).

alt
Γληνοβραχιόνιος άρθρωση.
Αριστερά βρίσκεται η κεφαλή του βραχιονίου και δεξιά εμφανίζεται
το κάτω χείλος του επιχείλιου χόνδρου και η ωμογλήνη.

alt
Ολοκλήρωση συρραφής υπερακανθίου τένοντα από τον
υπακρωμιακό χώρο.

alt

alt

alt

alt


Τραυματική , πλήρους πάχους, ρήξη υπερακανθίου και υπακανθίου τένοντα .

alt

alt
Διαδικασία κατά την συρραφή της ρήξης του στροφικού τενοντίου πετάλου .

alt
Καθαρισμός υπακρωμιακού χώρου με την αρθροσκοπική διαθερμία
(vaper) στραμένη προς την οροφή δηλαδή το ακρώμιο. Γίνεται
»απογύμνωση» του.

alt
Ρήξη υπερακανθίου τένοντα.
Εμφανίζεται η οπή και με το probe ελέγχουμε την οπή και τον
κάτωθεν ευρισκόμενο τένοντα της μακράς κεγαλής του δικεφάλου.

alt
Εμφανής ρήξη δίκην »U», εκτεταμένη και πλήρης υπερακανθίου
και υπακανθίου τένοντα. Στο κάτω μέρος της εικόνας βρίσκεται
η μακρά κεφαλή του δικεφάλου.

alt
Διαδικασία συρραφής , δίκην side-to-side, ρήξης υπερακανθίου
τένοντα, πάνω από τον τένοντα της μακράς κεφαλής του δικεφάλου.