Συνδεσμοπλαστική Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου

Στην ενότητα που θα παρουσιάσω από την προσωπική μου δουλειά, δεν θα σας κουράσω με πολλά λόγια, αλλά θα σας ταξιδέψω με εικόνες, που συναντούμε με τους συνεργάτες μου, μέσα στην άρθρωση του γόνατος και που κάθε φορά έχω την αίσθηση ότι είναι διαφορετικές. Αποτελείται από διάφορετικές υποενότητες και από περίπου 200 αρθροσκοπικές εικόνες. Προσπάθεια μου να αναδείξω την αρθροσκοπική χειρουργική της συνδεσμοπλαστικής του προσθίου χιαστού συνδέσμου με απλές εικόνες, στις οποίες δεν θα περιλάβω καθόλου τις ρήξεις μηνίσκων και την χειρουργική τους αντιμετώπιση. Επίσης θα παραθέσω και μερικές εικόνες από μαγνητικές τομογραφίες, τόσο πρίν το χειρουργείο, όσο και μετά από 6-8μήνες, ώστε να διαπιστώσω την επαναγγείωση και ικανοποιητική αιμάτωση του μοσχεύματος. Σκοπός για την απεικόνιση αυτή είναι να συγκρατήσω τον ασθενή – αθλητή μου να επανέλθει σε αθλητική δραστηριότητα ενώ μπορεί να «βρίσκεται σε κίνδυνο» και με απώτερο σκοπό ο αθλητής να επανέλθει στο άθλημα του με ασφάλεια από καθαρά ιατρικής πλευράς, οπότε και με την ανάλογο λειτουργική προπόνηση από συνεργάτες μου ειδικούς (εργοφυσιολόγο και γυμναστές), να επιστρέψει με την μέγιστη ασφάλεια στην ενεργό δράση. Μπορείτε να δείτε και άλλες ενότητες που αφορούν στο συγκεκριμένο θέμα, στην προσωπική μου ιστοσελίδα. Καλή ….απόλαυση.

Είσοδος στο γόνατο, δημιουργία της έσω πύλης.

 

Έλεγχος των μηνίσκων.

 

 

 

Ρήξη Προσθίου Χιαστού Συνδέσμου.

 

 

 

 

 

 

 

Καθαρισμός των υπολλειμμάτων του συνδέσμου στον μηρό.

 

 

 

 

 

 

Δημιουργία καναλιού στην κνήμη.

 

 

 

 

 

 

Δημιουργία βοηθητικής έσω κάτω πύλης.

 

Δημιουργία καναλιού στον μηρό.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέτρηση του καναλιού, υπολογισμός συνολικού μήκους.

 

 

Κανάλι μηρού.

Πέρασμα του ράμματος δια των 2 καναλιών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πέρασμα του μοσχεύματος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελικός έλεγχος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προεγχειρητική Μαγνητική Τομογραφία

 

 

 

Μαγνητική Τομογραφία 6 μήνες μετά το χειρουργείο.

 

  

 

 

 

 

 

 

Προγραμματισμός ραντεβού

Εφόσον έγιναν κατανοητά τα παραπάνω, που προσπάθησα να αναφέρω, με γνώμονα την βιβλιογραφία και την προσωπική μου εμπειρία και υπάρχει προβληματισμός για τον τραυματισμό σας, τότε με ένα απαραίτητο ραντεβού, θα μπορούσε να γίνει μια διεξοδική αξιολόγηση στο πρόβλημά σας και να σας προταθεί η πλέον αρμόζουσα θεραπευτική επιλογή.