ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΕΙΟΥ TENONTA