Αρθροσκοπική επιδιόρθωση ρήξεων τενόντιου Στροφικού Πετάλου

Η χειρουργική αντιμετώπιση ρήξης Υπερακανθίου / Υπακανθίου τένοντα εξαρτάται από την ανάγκη του ασθενούς για ανακούφιση από τον πόνο αφενός και για να βελτιωθεί η λειτουργία του άκρου αφετέρου . 

Η επιτυχία της επέμβασης βασίζεται στην εμπειρία και στην εξειδίκευση του χειρουργού.

Ο ασθενής θα πρέπει να υποβάλλεται αρχικά σε λεπτομερή προεγχειρητική εκτίμηση που περιλαμβάνει:

-λεπτουργική εκτίμηση: επίπεδο πόνου, περιορισμός δραστηριότητας .

-κλινική εκτίμηση : ατροφία δελτοειδούς , υπερακανθίου μυός, παθητικό εύρος κίνησης , ευαισθησία περιοχής .

-ακτινολογική εκτίμηση : ακτινογραφίες , μαγνητική τομογραφία (M.R.I.) και M.R.I. αρθρογραφία .

Είναι σωστό να συζητήσουμε με τον ασθενή μας

1ον την ευκολία η την δυσκολία της περίπτωσης του .

2ον την διάρκεια της αποκατάστασης και την προσδοκία του αποτελέσματος .

Το χειρουργείο είναι βέβαιο ότι βελτιώνει η και εξαφανίζει (τις περισσότερες φορές) τον πόνο και ιδία τον νυκτερινό , όμως η αδυναμία του άκρου σε κάποιον βαθμό , μπορεί να παραμείνει εφόσον έχει ήδη εγκατασταθεί η μυϊκή ατροφία .

Με απλά λόγια και εικόνες από τα χειρουργεία μου,θα προσπαθήσω να σας δώσω να καταλάβετε την άρθρωση του ώμου

όπως παρουσιάζεται όταν θα εισέλθει το αρθροσκόπιο σε αυτήν.

1.ΓΛΗΝΟΒΡΑΧΙΟΝΙΑ ΑΡΘΡΩΣΗ

Αρχικά θα εισέλθει το αρθροσκόπιο στην Γληνοβραχιόνια άρθρωση.

 

Στην συνέχεια ελέγχουμε το ”ταβάνι” της άρθρωσης που ουσιαστικά αποτελείται από το λεγόμενο στροφικό τενόντιο πέταλο (Rotator Cuff) και κύρια τον υπερακάνθιο και υπακάνθιο τένοντα.

2.ΥΠΑΚΡΩΜΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Γίνεται είσοδος του αρθροσκοπίου στον υπακρωμιακό χώρο και ελέγχουμε την παθολογία του Rotator Cuff.

 

Σε περίπτωση πρόσκρουσης στον υπακρωμιακό χώρο (Impingement) και θυλακίτιδος στην περιοχή γίνεται θυλακεκτομή με χρήση shaver και ραδιοκυμάτων τα οποία χρησιμοποιούμε για αιμόσταση και εξάχνωση των ιστών.

Επιπλέον, όταν χρειάζεται γίνεται ”διεύρυνση” του χώρου με shaver (αφαίρεση της πρόσθιας και έξω γωνίας του ακρώμιου).


Η άποψη μου είναι ότι ο ασθενής θα πρέπει να έχει πλήρη άποψη για τους στόχους και τα προβλήματα ενός τέτοιου χειρουργείου , το οποίο γίνεται αρθροσκοπικά .

Μπορούμε να πούμε ότι τα πλεονεκτήματα της αρθροσκοπικής επιδιόρθωσης ρήξεων του τενόντιου στροφικού πετάλου είναι πολλά και ότι οι ασθενείς και ο γιατρός μπορούν πραγματικά να ωφεληθούν από την συνεχή εκπαίδευση και εξειδίκευση που αφορά σε τέτοιου είδους επεμβάσεις .