Ασυνήθιστη αιτία block γόνατος. Γιγαντοκυτταρικός όγκος.(Unusual cause of knee locking.Tenosynovial giant cell tumor) video