Συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού συνδέσμου με λήψη επιγονατιδικού τένοντα εκτίμηση με υπερήχους και δυναμικό Doppler

 

 

Ανδρέας Καραγιάννης (1), Δημήτρης Τριανταφύλλου (2), Δημήτρης Καστρενόπουλος (1), Γιάννης Τσώλος (3).

(1): Ορθοπαιδικός Χειρουργός.

(2): Ακτινολόγος.

(3): Ειδικευόμενος χειρουργικής.

Νοσοκομείο: METROPOLITANHOSPITAL.

Διεύθυνση: Σεράφη 8. 10445. Αθήνα.

Τηλέφωνο: 210-8846304. Φάξ: 210-8846304.

Ε-mail: andreaskarad@yahoo.com

 

 

Η λήψη του επιγονατιδικού τένοντα σαν μόσχευμα στην συνδεσμοπλαστική του προσθίου χιαστού συνδέσμου παραμένει το μόσχευμα επιλογής για πολλούς χειρουργούς και σαν standard με το οποίο τα άλλα μοσχεύματα συγκρίνονται για την συνδεσμοπλαστική του προσθίου χιαστού συνδέσμου.

Μέθοδος: τριάντα πέντε ασθενείς που υπεβλήθησαν σε συνδεσμοπλαστική προσθίου χιαστού συνδέσμου με χρήση αυτόλογου επιγονατιδικού τένοντα περιελήφθησαν στην εργασία. Όλοι υπεβλήθησαν σε έλεγχο υπερηχογραφικό και εκτίμηση με δυναμικό Doppler ώστε να ανιχνευθούν οι μορφολογικές αλλαγές στο σημείο λήψης του μοσχεύματος, συγκρίνοντας ασθενείς με και χωρίς επιγονατιδο-μηριαίο πόνο.

Αποτελέσματα: ο υπερηχογραφικός έλεγχος στην περιοχή λήψης του επιγονατιδικού τένοντα παρουσιάζει κυρίως υπόηχη βλάβη σε 22 ασθενείς, υπέρηχες βλάβες σε δύο και ασβεστοποίηση μέσα στον τένοντα σε 9 ασθενείς. Υπόηχες βλάβες ήταν ορατές σε δύο ασθενείς και στον υγιή τένοντα. Επίσης ο τένοντας από τον οποίο έγινε η λήψη του μοσχεύματος ήταν παχύτερος από τον «φυσιολογικό» τόσο στο κεντρικό τρίτο όσο και στο περιφερικό, χωρίς όμως στατιστική διαφορά μεταξύ των ασθενών με και χωρίς πρόσθιο πόνο στο γόνατο. Από την εκτίμηση με το PowerDoppler δεν παρουσιάσθηκε ροή αίματος μέσα στον επιγονατιδικό τένοντα σε κάποιον ασθενή.

Συμπεράσματα: οι υπερηχογραφικές αλλαγές μέσα στον επιγονατιδικό τένοντα είναι κοινές μετά την λήψη του επιγονατιδικού τένοντα, χωρίς να παρουσιάζεται κάποια φλεγμονώδης διαδικασία μέσα στον τένοντα ακόμα και επτά χρόνια από την λήψη του μοσχεύματος.