Ανάρρωση μετά από την αρθροσκόπηση

Οι δυο συνήθως αρθοσκοπικές πύλες παίρνουν συνήθως 8-10 ημέρες ώστε να επουλωθούν τελείως.  Στο χρονικό αυτό διάστημα γίνονται αλλαγές σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντα, ο ασθενής πρέπει προστατεύει το τραύμα του από το νερό κατά το πλύσιμο του και η αφαίρεση των ραμμάτων γίνεται στο τέλος του 10ημερου περίπου.

Αν και οι αρθροσκοπικές πύλες είναι μικρές, υπάρχει πόνος που είναι συνήθως μέτριας έντασης και καλά ανεκτός από τα χορηγούμενα αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά φάρμακα στον κάθε ασθενή. Ο πόνος αυτός συνήθως θα πάρει μερικές εβδομάδες για να εξαφανισθεί σχεδόν ολοκληρωτικά. Ο ασθενής θα πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες του θεράποντα, να ενισχύσει βαθμιαία και προοδευτικά με ασκήσεις ισομετρικές, αρχικά, τον τετρακέφαλο μυ , κατά κύριο λόγο, να εφαρμόζει κρυοθεραπεία (τοποθέτηση πάγου για 5-6 φορές την ημέρα για διάστημα 15-20 λεπτών και αφού υπάρχει κάτι προστατευτικό πάνω από το δέρμα, ώστε να μην προκύψει κάποιο έγκαυμα, πάνω σε αυτό και θα πρέπει επίσης να τονισθεί ότι για 4-5 ημέρες στις μέσης βαρύτητας αρθροσκοπήσεις είναι δυνατόν ο ασθενής να χρειαστεί την βοήθεια βακτηρίων.

Οι περισσότεροι από τους ασθενείς είναι σε θέση μέσα σε λίγες ώρες και με μέγιστο χρονικό διάστημα το 24ωρο, να επιστρέψουν στο σπίτι τους, σε 5-6 ημέρες να επιστρέψουν στην εργασία τους (εφόσον είναι λογικής βαρύτητας), οι μαθητές να πάνε σχολείο και σε χρονικό διάστημα 20-25 ημερών να κάνουν την οποιαδήποτε εργασία, χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα.

Οι αθλητές και άτομα με καλή φυσική κατάσταση και ικανό μυϊκό υπόστρωμα, μπορούν σε περίπου 3 εβδομάδες να επιστρέψουν στις αθλητικές δραστηριότητες τους.

Θα πρέπει όμως να γίνει σαφές, ότι λόγω του ότι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε μια αρθοσκοπική επέμβαση, μπορεί να παρουσιάζουν ποικίλα διαγνωστικά προβλήματα, έτσι και η κάθε αρθροσκοπική επέμβαση είναι κάτι το μοναδικό για τον κάθε ασθενή και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την κάθε παθολογική κατάσταση, την μοναδικότητα και την “προσωπικότητα”του κάθε ατόμου και ασθενή που είναι υποχρεωμένο να υποστεί την αρθροσκόπηση. Αυτό λοιπόν θα έχει σαφώς αντίκτυπο στο χρόνο αποθεραπείας του.