Αρθροσκόπηση (Άρθρο-Σκοπείν)

Η αρθροσκόπηση είναι μια χειρουργική προσέγγιση που εφαρμόζεται από ορθοπαιδικούς χειρουργούς και με σκοπό να εκτιμήσουμε να διαγνώσουμε και να θεραπεύσουμε προβλήματα που υπάρχουν στο εσωτερικό μιας άρθρωσης. Είναι μια ελάχιστη επεμβατική χειρουργική διαδικασία κατά την οποία είμαστε σε θέση να δούμε τον “εσωτερικό κόσμο” μιας άρθρωσης.

Εκτελείται με την χρήση ενός ενδοσκοπίου το οποίο ονομάζεται “αρθροσκόπιο” που εισάγεται στην άρθρωση δια μέσου μιας μικρής τομής δέρματος.

Η λέξη αρθροσκόπηση προέρχεται από δυο Ελληνικές λέξεις : την λέξη άρθρωση και την λέξη σκoπείν που κατά γράμμα σημαίνει να βλέπω. Σε μια αρθροσκοπική επέμβαση , ο ορθοπαιδικός χειρουργός κάνει μια μικρή τομή στο δέρμα του ασθενούς και μετά εισάγει εργαλεία μικρού μεγέθους (μικρότερα από 3,0 χιλιοστά), που περιέχουν ένα μικρό φακό και οπτικά συστήματα ώστε να μεγεθύνουν και να διασαφηνίσουν τις δομές που βρίσκονται στο εσωτερικό της άρθρωσης.

Το φως μεταφέρεται μέσω οπτικών ινών στο τέλος του αρθροσκοπίου που βρίσκεται μέσα στην άρθρωση. Με την σύνδεση του αρθροσκοπίου με μια κάμερα , ο χειρουργός είναι σε θέση να βλέπει το εσωτερικό της άρθρωσης να προβάλλεται σε μια οθόνη τηλεόρασης με μεγάλη λεπτομέρεια.

Είναι, στις μέρες μας, τεχνικά δυνατό να αρθροσκοπίσουμε σχεδόν όλες τις αρθρώσεις στο ανθρώπινο σώμα. Οι αρθρώσεις που πλέον συχνότερα εξετάζονται και αντιμετωπίζονται με την αρθροσκόπηση είναι το γόνατο, ο ώμος, ο αγκώνας, ο καρπός, η ποδοκνημική άρθρωση, η υπαστραγαλική άρθρωση και η άρθρωση του ισχίου.

Με τον τρόπο αυτό ο χειρουργός είναι σε θέση να καθορίσει το μέγεθος και τον τύπο της βλάβης π.χ. όσον αφορά στο γόνατο: ρήξη μηνίσκου, ρήξη προσθίου η οπισθίου χιαστού συνδέσμου, βλάβες του χόνδρου στους μηριαίους η κνημιαίους κονδύλους, χονδροπάθεια επιγονατίδας, υπερτροφική υμενική πτυχή κ.λ.π. και όσον αφορά στον ώμο: αστάθειες , βλάβες επιχειλίου χόνδρου, χόνδρινες βλάβες τενοντίτιδα μακράς κεφαλής δικεφάλου, ασβεστώσεις υπερακανθίου τένοντα, σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής κ.λ.π. Ο έμπειρος χειρουργός στη συνέχεια είναι σε θέση να επιδιορθώσει το πρόβλημα , εάν αυτό είναι απαραίτητο.

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΟΜΗΡΙΑΙΑ ΑΡΘΡΩΣΗ

ΕΣΩ GUTTER

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΚΕΡΑΤΟΣ ΕΣΩ ΜΗΝΙΣΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΣΩ ΜΗΝΙΣΚΟΥ

ΟΠΙΣΘΙΟ ΚΕΡΑΣ ΕΞΩ ΜΗΝΙΣΚΟΥ

ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΧΙΑΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΩ ΜΗΝΙΣΚΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Ο ΙΓΝΥΑΚΟΣ ΤΕΝΟΝΤΑΣ

ΕΞΩ GUTTER

ΥΠΕΡΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΙΚΟΣ ΘΥΛΑΚΑΣ

 

Η διάγνωση τραυματισμών και παθολογικών καταστάσεων στις αρθρώσεις , αρχίζει με ένα λεπτομερές ιστορικό, την απαραίτητη φυσική εξέταση και τις συνηθισμένες ακτινογραφίες. Επιπλέον η Αξονική Τομογραφία (κατά κύριο λόγο στα κατάγματα) και περισσότερο η Μαγνητική Τομογραφία συμπληρώνουν τα προηγούμενα .