Ποιές είναι οι πιθανές επιπλοκές μετά από μια αρθροσκοπική επέμβαση

Αν και είναι πολύ σπάνιο, ιδιαίτερα σε έναν έμπειρο αρθροσκόπο χειρουργό, να συμβεί κάποια επιπλοκή , πρέπει να αναφερθεί ότι είναι δυνατόν να συμβούν κάποιες επιπλοκές έστω και σε ελάχιστα ποσοστά:

-Φλεγμονή,

-θρομβοφλεβίτιδα και θρόμβωση αγγείων κάτωθεν ή και πάνω από το γόνατο και σπανιότερα επίσης είναι δυνατόν να συμβεί και πνευμονική εμβολή,

-οίδημα (ύδραρθρος η αίμαρθρος), που παρέρχεται στον (πρώτο) 1ο μήνα,

-βλάβη αγγείου η και νεύρου,

-θραύση κάποιου αρθροσκοπικού εργαλείου.

Οι ανωτέρω επιπλοκές σε συχνότητα δεν ξεπερνούν το 1% από όλες τις αρθροσκοπικές επεμβάσεις και σαφώς το ποσοστό ελαχιστοποιείται η και δυνατόν να μηδενιστεί, όταν οι επεμβάσεις αυτές γίνονται από έναν έμπειρο αρθροσκόπο ορθοπαιδικό που έχει στα χέρια του πολλές ώρες πτήσεων.