Συνδεσμοπλαστική Ο Χ Σ με χρήση συνθετικού συνδέσμου τύπου LARS (VIDEO)